Baggerwerk Nieuwegein


In opdracht van de gemeente Nieuwegein worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het stedelijk gebied van Nieuwegein en in Park Oudegein.

Binnen het baggerwerk Nieuwegein wordt in totaal +/- 10.000m3 ontgraven en waar mogelijk lokaal verwerkt.
Op locaties waar dit ruimtelijk niet mogelijk is wordt de baggerspecie afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Locaties waar de baggerspecie niet direct aangrenzend kan worden verspreid, zullen worden gebaggerd met behulp van een schuifboot.
De schuifboot duwt de baggerspecie op naar de opstellocatie, waar het met behulp van een mobiele kraan wordt overgeslagen in middelen van vervoer.
Vervolgens wordt de bagger vervoerd middels vrachtwagens naar de verwerkingslocatie.

Locaties waar de baggerspecie direct op het naastgelegen perceel kan worden verspreid worden gebaggerd met behulp van een rupskraan.
De rupskraan ontgraaft de baggerspecie en verspreidt deze op de kant.

De watergangen waarbij de baggerspecie wordt verspreid in verspreidingslocaties worden gebaggerd met een rupskraan met baggerpomp, waarbij de baggerspecie met leidingen wordt verpompt naar de
verspreidingslocaties. Om de hoeveelheid water te reduceren wordt een mini/midi schuifboot ingezet om de baggerspecie naar de baggerpomp te schuiven.

Duikers worden gereinigd middels een hogedrukunit en/of tractor met baggerpomp.