Duurzaam baggeren

Baggeren doen we om de wereld mooier en beter te maken. Maar ook voor het milieu: we halen verontreinigd slib weg, zodat het oppervlaktewater schoner wordt. Duurzaam baggeren is de volgende stap voor ons baggerbedrijf. We zijn op veel vlakken bewust bezig met people, profit en planet. Daarnaast werken we nauw samen met een ecoloog, zodat we ecosystemen en bedreigde diersoorten goed kunnen beschermen.

Over duurzaam baggeren 

We proberen onze uitstoot van CO2 te beperken. Daarnaast komen we in de baggerspecie allerlei materialen tegen. Dit sorteren we, reinigen we en proberen we te recyclen. Al het ijzer dat we vinden, gaat naar de ijzerboer. Van het hout worden hekken en omheiningen gemaakt voor boeren. Ook ons personeel wordt niet vergeten bij duurzaam baggeren. Er zijn volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen ons bedrijf en ieder jaar bieden we bijvoorbeeld een cursus aan over veilig langs de weg werken.

Nauwe samenwerking met ecoloog

Baggeren in de natuur heeft veel invloed op de omgeving, zoals planten en dieren. Om die te beschermen, werken we nauw samen met Bureau Natuurzorg . Een ecoloog komt op locatie en geeft direct advies na twee uur de omgeving te hebben verkend. Hij zoekt uit welke ecosystemen er zijn en welke beschermde diersoorten er leven. Denk hierbij aan vogels, vissen, amfibieën, vleermuizen, waterplanten, schelpdieren en krabben. Als we goed doorhebben wat er in de natuur speelt, kunnen we hier rekening mee houden tijdens het baggeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat we dieren storen in hun broedseizoen.

Medewerkers hebben kennis van ecologie

Alle medewerkers hebben de nodige certificaten op gebied van flora en fauna. Wat ze moeten weten is afhankelijk van hun functieniveau. Een paar voorbeelden:
1. Uitvoerend medewerkers moeten planten en dieren herkennen.

2. Uitvoerders moeten werkinstructies kunnen geven als het gaat om ecologie.

3. Projectleiders en werkvoorbereiders moeten plannen opstellen waarin aandacht voor ecologie is. Hierbij werken ze nauw samen met Bureau Natuurzorg.

Bureau Natuurzorg helpt verder met het up-to-date houden van onze kennis op het gebied van ecologie. Ook krijgen we tips om bepaalde richtlijnen te verbeteren.

BLVC-plan: overlast minimaliseren

Wij willen de beleving van overlast of hinder in de omgeving van de uitvoeringslocatie minimaliseren. Dat houdt in dat we klachten willen voorkomen als het gaat om bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In het voorbereidingsproces stellen we daarom een BLVC-plan op. Hierin beschrijven we kort en bondig de maatregelen die nodig zijn om de baggerwerkzaamheden op een veilige wijze te organiseren met minimale hinder voor de omgeving. Voor ons is dit ook een vorm van duurzaam baggeren: we hebben niet alleen oog voor de uitvoer, maar ook voor de wereld om ons heen.

We praten u graag bij

Over duurzaam baggeren en wat dit betekent voor de ecologie van een baggerlocatie kunnen we nog meer vertellen. Wilt u graag bepaalde informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 06-57002334 (24/7 bereikbaar). U mag ook een e-mail sturen of het contactformulier invullen. Dan proberen we uw bericht over duurzaam baggeren zo snel mogelijk te beantwoorden.