Wie zijn wij?

Baggerbedrijf Midden Nederland is een baggerbedrijf in de breedste zin van het woord. Wij houden ons onder meer bezig met stedelijk en landelijk baggerwerk, maar ook met rivieren en kanalen voor de beroepsvaart. Dat doen we niet alleen in Nederland en België, maar ook over de grens in Duitsland en Groot-Brittannië. Voor ons is er veel mogelijk, mede dankzij ons eigen materieel. Dus welke klus u ook heeft, op Baggerbedrijf Midden Nederland kunt u rekenen.

Onze missie

Wij streven naar continuïteit en een gezond rendement. Ons doel is bekend komen te staan als een no-nonsense-organisatie met korte lijnen en een heldere communicatie. Groei, winst en stabiliteit zijn belangrijk, waarbij we ook goed kijken naar mens, maatschappij en milieu.

Overlast voorkomen met BLVC-plan

Als bedrijf willen we graag maximaal presteren. Dit betekent dat we waar mogelijk klachten van betrokkenen willen voorkomen. Dat doen we onder meer met een BLVC-plan, waarin we kort en bondig maatregelen opnemen om onze baggerwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Zo ontstaat er zo min mogelijk hinder voor de omgeving. De vier onderstaande waarden zijn voor ons een leidraad bij het baggeren.

Bereikbaarheid

In ons verkeersplan noteren we de kaders en richtlijnen waarop we het verkeer kunnen organiseren. We gaan zoveel mogelijk van de weg staan en proberen zo min mogelijk wegafzettingen te creëren.

Leefbaarheid

Duurzaam baggeren is voor ons heel belangrijk om het milieu zo goed mogelijk te beschermen. We komen regelmatig bijvoorbeeld ijzer tegen in de baggerspecie. Dit gaat naar de ijzerboer. Hout wordt hergebruikt voor hekken bij boeren. Kortom, al het afval wordt gesorteerd en gerecycled.

Veiligheid

Wanneer dat nodig is, plaatsen we schotten in de berm om inglijgevaar te voorkomen. We gebruiken achteruitrijcamera’s en onze machines hebben een verhoging voor beter overzicht. Al onze medewerkers volgen cursussen  [NC1] over veilig werken langs de weg.

Communicatie

Met inloopavonden, bewonersbrieven en keukentafelgesprekken houden we omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden. Onze ervaring is dat een goede communicatie en uitleg essentieel zijn voor het verkrijgen van begrip van betrokkenen.

Aandacht voor het milieu (ecologie)

Baggeren is nauw verbonden met het milieu en het verstoren van (mogelijk kwetsbare) ecosystemen. Daarom werken we samen met Bureau Natuurzorg. Een ervaren en gediplomeerd ecoloog bezoekt de baggerlocatie en onderzoekt het ecosysteem. Is het een broedplaats voor bepaalde vogels bijvoorbeeld, dan zullen we hier rekening mee houden bij het baggeren. We hebben namelijk een zorgplicht.

Transparante werkwijze: direct meekijken

Wij werken zo transparant mogelijk en daarom werkt BMN met een digitaal projectbeheerssysteem. Hiermee beschikken alle betrokkenen realtime over de actuele gegevens en staat van het werk. Door deze transparante werkwijze onderscheiden we ons van andere partijen. Alle projectgegevens zijn realtime inzichtelijk, denk hierbij aan:

  • kaart (diverse ondergronden) met scope project (watergangen, profielen), straatnamen en huisnummers
  • monstervakken met nummers en kwaliteit waterbodem
  • bestemming baggerspecie en afvalstroomnummer
  • ligging profielen, profielplaatje met te baggeren diepte, hoeveelheden, foto’s, bijzonderheden
  • ligging kabels en leidingen (Klic)
  • info flora en fauna
  • opstellocaties en verkeersmaatregelen met opmerkingen
  • foto’s voor- en eindopname met opmerkingen
  • status monstervak of profiel: gebaggerd, uitgepeild, goedgekeurd