CO2

Een CO2 prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Terugdringen van energieverbruik en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Wij zijn ons hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.         

Graag verwijzen wij u door naar SKAO

Graag verwijzen wij u tevens door naar ons handboek Co2.

In 2019 hebben wij een nieuwe mobiele hybride rupskraan gekocht waarmee wij een duidelijke bijdrage leveren aan de Co2 reductie. Ook hebben wij een nieuwe vrachtwagen aangeschaft met de nieuwste euro6 motor. Tevens zijn wij voorzien van een schuifboot die volledig elektrisch inzetbaar is. Zie de foto's van onze nieuwe kraan, onze DAF en de schuifboot.

Voor de CO2 ontwikkelingen in 2021 zie Communicatiebericht aug 2021.pdf en Ippel Dredging CO2-Reductieplan N5 3.pdf 

De CO2 uitstoot 2020 voor ons project Dagelijks Onderhoud Watergangen Amsterdam is te bekijken in Communicatiebericht aug 2021.pdf

In het kader van voorbereiding op trede 5 van de CO2 prestatieladder is voor het baggerwerk de ketenanalyse nu beschikbaar: Ketenanalyse Baggerwerk 2021.pdf