CO2

Een CO2 prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Terugdringen van energieverbruik en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Wij zijn ons hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.         

Voor meer bijzonderheden omtrent CO2 reductie, zie onze Downloads


Graag verwijzen wij u door naar SKAO