Certificeringen

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Baggerbedrijf Midden Nederland is gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers, VCA ** versie 2008/5.1 en ISO 9001:2015.

 Daarnaast beschikken we over de volgende certificeringen:

- CO2 prestatieladder, niveau 3

- BRL 7000, protocol 7003 uitvoering waterbodemsaneringen

- ISO- 9001:2015 certificaat

- VCA- ** versie 2008/5.1 certificaat