Baggerwerk Gemeente Woerden Kamerik en omgeving

In opdracht van de Gemeente Woerden wordt 14.000 m3 baggerspecie ontgraven en binnen een straal van 5 km verwerkt in het gebied.

De Gemeente en BMN dragen zo haar steentje bij aan een beter milieu door het reduceren van de CO2 uitstoot.

De gemeente Woerden laat onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Kamerik en omgeving. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een betere doorstroming van de watergangen en om genoeg waterberging te garanderen. De start van de werkzaamheden is gepland in week 23/24.

Locatie 

Op bijgevoegde tekening ziet u waar de werkzaamheden bij u in de buurt plaatsvinden.

Waarom baggeren?

Baggeren verbetert de waterkwaliteit en bevordert de doorstroming. Op de bodem van iedere vijver, sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Dit bestaat uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Deze laag wordt steeds dikker. De watergang wordt ondieper en de kans op blauwalg neemt toe. Om dit te voorkomen moeten we de watergangen één keer in de 10 tot 15 jaar baggeren.

Uitvoerder en werkwijze

Bij voorkeur wordt de vrijkomende baggerspecie op de aanliggende oevers verspreid. Heeft u percelen die grenzen aan de te baggeren watergangen dan kan de aannemer binnenkort bij u als perceeleigenaar langskomen om hierover afspraken te maken.

Voor afvoer van de baggerspecie werkt Baggerbedrijf Midden Nederland met een schuifboot en een mobiele kraan. De bagger schuiven we naar opstellocaties waar de bagger in een transportmiddel wordt geladen en afgevoerd.

Vrijmaken watergangen

Om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij aanwonende bewoners hun boten, waterpompen, vaste waterplanten en eventuele andere privé eigendommen uit de watergang te verwijderen.

 Verkeersmaatregelen

De opstellocaties worden afgezet met behulp van schrikhekken/ waarschuwingshek zodat niemand in het draaibereik van de kraan kan komen. Het verkeer wordt door middel van een wegafzetting en borden geattendeerd op de werkzaamheden. De weg wordt niet afgesloten voor het doorgaand verkeer, wel kan tijdens het laden gevraagd worden te wachten.

 Enige overlast is mogelijk

Tijdens de uitvoering doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. De maximale wachttijd bedraagt 15 minuten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

DEF 20190003_T005_1blad_resultaten peilingen en WBO_deel_DO5.1_d0_20190604.pdf