Baggeren watergangen gemeente Leiden

Baggerbedrijf Midden Nederland BV baggert in opdracht van de Gemeente Leiden verschillende watergangen. De watergangen worden met behulp van een schuifboot gebaggerd en via
een kraan in middelen van vervoer geladen en afgevoerd naar verschillende verwerkingslocaties.
Bij het werk wordt rekening gehouden met de veiligheid, het verkeer, de verontreiniging van de te baggeren slib en flora en fauna.

De watergangen bevinden zich op verschillende locaties binnen de gemeente Leiden.
Sommige watergangen zijn moeilijk bereikbaar en BMN zet hiertoe specifiek materieel in om de gewenste kwaliteit te behalen.

In het Stevenspark moesten bruggen verwijderd worden om de doorstroming in de watergangen te kunnen garanderen (foto volgt).

De 13.500m3 baggerspecie binnen dit project wordt grotendeels afgevoerd naar een tijdelijk opslagdepot van BMN in Woubrugge.
BMN laat zich in overleg met de omgevingsdienst op dit werk voor de BRL 7500 certificeren, voor de ontwatering van baggerspecie.
De baggerspecie met klasse wonen en industrie wordt tijdelijk opgeslagen in verschillende vakken en na uitkeuring (AP04) afhankelijk van de klasse afgevoerd als grond
voor bijvoorbeeld toepassing in een grootschalige basistoepassing.