Wergea baggeren en plaatsen beschoeiing

In opdracht van de gemeente Leeuwarden zijn wij baggerwerkzaamheden aan het uitvoeren in Grut Palma te Wergea. De werkzaamheden worden uitgevoerd om voldoende waterdiepte in het water te houden.

Het baggerwerk wordt grotendeels uitgevoerd met behulp van een schuifboot die de bagger naar een centrale overslaglocatie schuift. De bagger wordt vervolgens in vrachtwagens afgevoerd naar een verwerkingslocatie elders.