Wie zijn wij

Wij zijn een waterbouwbedrijf dat is gespecialiseerd in baggerwerkzaamheden en het creëren van beschermende maatregelen tegen water. Hierbij kunt u denken aan steigers, dijken, stuwen, dammen en steenbestorting. Kortom, wij houden ons bezig met de creatie van land en water. Wij zijn als baggeraar niet alleen actief in Nederland en België, ,maar ook over de grens in Duitsland en Groot-Brittannië. Doordat we over eigen materieel (zoals baggerschepen) beschikken, kunnen we iedere klus aan.

Missie: kwaliteit als uitgangspunt

Het beste resultaat en een tevreden klant, dáár gaan wij voor. Iedere opdracht voeren wij daarom projectgericht van
A tot Z uit, vanaf het eerste ontwerp tot en met de nazorg. Ons bedrijf is transparant van opzet en kent korte lijnen.
U houdt als opdrachtgever tijdens het gehele traject contact met één aanspreekpunt: helder, duidelijk en zonder zorgen. Eventuele problemen lossen wij als baggeraar vlot op. Daar mag u op vertrouwen.

BLVC-plan voor het beste resultaat

Een klant is tevreden als het werk is gedaan en er geen klachten van betrokkenen zijn. Daarom doen wij er alles aan om dit laatste te voorkomen. Hiervoor maken we bij iedere klus een BLVC-plan. Aan de hand van onze vier kernwaarden maken we een plan om ons werk als baggeraar op veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. Dat voorkomt overlast voor de omgeving en geeft ons een leidraad bij onze baggerwerkzaamheden.

Bereikbaarheid

We noteren in ons verkeersplan hoe we het verkeer kunnen organiseren. Onze medewerkers gaan daarbij zoveel mogelijk van de weg staan. Ook proberen wij zo min mogelijk wegafzettingen te creëren.

Leefbaarheid

Om de wereld door te kunnen geven aan de volgende generatie, hebben we oog voor duurzaam baggeren. Het ijzer dat we vinden in de baggerspecie gaat bijvoorbeeld naar de ijzerboer. Al het afval wordt gesorteerd en gerecycled. 

Veiligheid

Afhankelijk van de werkzaamheden, plaatsen we schotten in de berm om inglijgevaar te voorkomen. Daarnaast zetten we achteruitrijcamera's in en hebben al onze machines en kranen een verhoging voor beter overzicht. Bovendien weten onze medewerkers precies hoe ze veilig moeten werken langs de weg dankzij diverse cursussen op dit vlak.

Communicatie

Willen we begrip krijgen van betrokkenen voor onze werkzaamheden als baggeraar, dan is een goede communicatie heel belangrijk. Daarom organiseren we inloopavonden en keukentafelgesprekken en versturen we bewonersbrieven met praktische uitleg.

Baggeraar met oog voor ecologie

Met onze baggerwerkzaamheden kunnen we (mogelijk kwetsbare) ecosystemen verstoren. Dat is uiteraard niet wenselijk en daarom werken we samen met Bureau Natuurzorg. Wat gebeurt er vervolgens? Een ervaren en gediplomeerd ecoloog bezoekt de baggerlocatie om onderzoek te doen naar het ecosysteem. Wanneer bijvoorbeeld een broedplaats voor bepaalde vogels wordt ontdekt, dan heeft dit invloed op hoe wij te werk gaan. Hierover krijgen we advies van de ecoloog. Als baggeraar hebben we namelijk een zorgplicht.

Realtime meekijken in projectgegevens

Een transparante werkwijze is onderdeel van onze visie en missie. Om dit mogelijk te maken, werken we met een digitaal projectbeheersysteem. Onze opdrachtgevers en werknemers kunnen hiermee realtime de actuele gegevens en staat van het werk inzien. Hiermee onderscheiden we ons van andere baggeraars. Bovendien is het een belangrijke service naar onze opdrachtgevers toe. Vrijwel alle projectgegevens zijn realtime inzichtelijk te maken. Hieronder een aantal voorbeelden:

- Kaart met watergangen, profielen, straatnamen en huisnummers
- Monstervakken met nummers en status ervan: gebaggerd, uitgepeild, goedgekeurd.
- Bestemming baggerspecie en afvalstroomnummer
- Ligging kabels en leidingen (Klic)
- Info over flora en fauna
- Opstellocaties en verkeersmaatregelen met opmerkingen (BLVC-plan)

Wij helpen u graag

Wanneer u meer wilt weten over ons BLVC-plan of ons bedrijf, dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Stuurt u ons een e-mail via [email protected]. U mag ook bellen naar 0514-523350. Als baggeraar zijn we 24/7 bereikbaar.