Baggerwerk

Doordat we een groot aanbod hebben in divers materieel voor baggerwerk, kunnen we grote, middelgrote en kleinschalige projecten vakkundig en efficiënt uitvoeren. Precisie is van groot belang en daarom gebruiken we als baggeraar voor veel klussen een 3D-gps. Zo kunnen we heel precies te werk gaan en kan de opdrachtgever de voortgang nauwkeurig volgen. Uiteraard werken we volgens alle certificeringen. Hieronder leest u meer over alle soorten baggerwerk, waarvoor u bij ons terecht kunt.

Stedelijke en landelijke baggerwerken

Om overlast te voorkomen, wordt er vaak gebruik gemaakt van hydraulisch baggeren. Er blijven dan namelijk minder zwevende deeltjes in het water achter. De baggerspecie wordt direct opgezogen en door een persleiding afgevoerd. Bovendien zijn hiervoor weinig tot geen vaar- of transportbewegingen nodig, wat de overlast beperkt. Voor het landelijke baggerwerk worden vooral hydraulische graafmachines en baggerpompen ingezet. Uiteraard is de inzet van materieel afhankelijk van de omgeving, de soort en hoeveelheid baggerspecie.

Saneringen

Hierbij gaat het om het werken in of met verontreinigde (water)bodem. Dat de bodem verontreinigd is, blijkt vaak uit bodemonderzoek bij de voorbereiding van de herontwikkeling van gebeuren. Saneren is baggerwerk dat op veilige en nauwkeurige wijze moet gebeuren, voor de veiligheid van de omgeving en onze medewerkers. Vaak kan een verontreiniging binnen enkele dagen gesaneerd worden. Wij beschikken hiervoor over het juiste materieel en certificeringen, zoals BRL SIKB7000, protocol 7003.

Waterbouw

Hieronder vallen diverse werkzaamheden, zoals oeververbeteringen, het aanleggen van remmingswerken, beschoeiingen, damwanden, steigers, vlonders en jachthavens. Om welk baggerwerk het ook gaat, wij houden er altijd rekening mee dat het resultaat constructief, functioneel en esthetisch is voor zowel de omgeving als het budget. Wij zijn bijzonder bedreven in het aanbrengen van zinkstukken, damwanden, steigers en vlonders. Ook zijn we bedreven in herstel- en reparatiewerk.

Transport

Een belangrijk onderdeel van het baggerwerk is het transport. Want de baggerspecie moet ook afgevoerd worden. Hiervoor beschikken we over eigen vrachtwagens, baggerschepen, kleinere boten en beunbakken. Doordat we diverse opties in huis hebben, kunnen we ook op moeilijk bereikbare plekken komen. Wij werken effectief en efficiënt, waardoor machines en materiaal snel op tijd op de juiste plaats zijn. Afspraak is afspraak bij ons.

Groenvoorzieningen

Wij voeren voor zowel overheden, particulieren als bedrijven groenopdrachten en cultuurtechnische werken uit. Bij dit baggerwerk kan het gaan om het (her)inrichten van natuurvriendelijke plas- en drasgebieden, maar ook het verlagen van wegkanten en bermen, of de aanleg van openbaar groen. Voor het onderhoud aan de watergangen en vijverpartijen beschikken we over maaiboten en kranen met maaikorven.

Grondwerken

Hoewel we voornamelijk baggerwerk verrichten, is grondwerk een van onze specialisten. Oever- en kadewerk, maar ook andere natuur werken voeren we op professionele wijze uit. Daarnaast kunt u denken aan kleinschalig rioleringswerk en verhardingen. Om ons werk goed te kunnen doen, maken we gebruik van onder meer mobiele en rupskranen, trekker kippers en dumpers. Al dit materieel hebben we in eigen beheer.

Verhuur materieel

Al het materieel dat we in eigen beheer hebben voor het baggerwerk, kunnen we ook verhuren aan derde partijen. Wilt u meer weten of een offerte? Neemt u dan contact met ons op. Uiteraard denken we ook graag mee over de mogelijkheden voor baggerwerk.