Stadsvijvers even slecht als 200.000 auto’s, door slecht onderhoud.

’Stadsvijvers even slecht als 200.000 auto’s, door slecht onderhoud.


NIJMEGEN - Stadsvijvers in Nederland stoten per jaar net zoveel broeikasgassen uit als 200.000 auto’s. Dat hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit becijferd. 

Vooral de uitstoot van methaan, bellen gas die zich in de drab van de bodem ontwikkelen, is hoog vergeleken met andere wateren.


’Stadsvijvers even slecht als 200.000 auto’s, door slecht onderhoud.


NIJMEGEN - Stadsvijvers in Nederland stoten per jaar net zoveel broeikasgassen uit als 200.000 auto’s. 

Dat hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit becijferd. Vooral de uitstoot van methaan, bellen gas die zich in de drab van de bodem ontwikkelen, is hoog vergeleken met andere wateren.

Deze gassen borrelen naar boven en komen via het wateroppervlak in de atmosfeer terecht. 

Eerder onderzoek liet al zien dat deze bubbels zich vormen in ondiepe meren, plassen, rivieren en draslanden, maar hoe het zit in stadswateren was onduidelijk.

Hoe dikker die drab, hoe meer methaanbubbels er ontstaan. 

De broeikasgassen ontstaan doordat bacteriën in de bodem organisch materiaal, zoals bladafval en algen, opeten. 

Door straatvuil en bladeren van bomen wordt het water en de bodem van de vijver steeds rijker aan voedingsstoffen voor deze bacteriën. 

Volgens de onderzoekers draagt ook het voeren van eendjes en het afspoelen van hondenpoep in de stadsvijver bij aan de vorming van broeikasgas.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op:

Ippel Dredging B.V.
Bovenburen 4, 8723 ED Koudum

info@ippeldredging.nl

06-48088813

Hoofdvestiging

Bovenburen 4

8723 ED Koudum