Baggerwerkzaamheden de Fuke Workum

Uit inventarisatie van de gemeente Sudwest-Fryslan is gebleken dat de watergangen in de wijk de Fûke voor een gedeelte dicht geslibd zijn waardoor de waterkwaliteit snel achteruit ging. 


De gemeente Súdwest-Fryslan heeft Ippel Dredging de opdracht gegeven om de watergangen te ontdoen van bagger. Uit verkenning blijkt dat de te baggeren watergangen in de wijk de Fûke in het algemeen vrij diep en lastig bereikbaar zijn. Onze voorbereiding is met name erop gericht overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken mede door inzet van kleinschalig gespecialiseerd materieel.