Update baggerwerkzaamheden Noorderplantsoen

Beste geïnteresseerden,

Weer een korte update rond de baggerwerkzaamheden in het Noorderplantsoen.De baggerwerkzaamheden lopen op schema en verlopen zonder al te veel bijzonderheden.

Het extra vrachtverkeer in de wijken verzorgt geen gevaarlijke situaties en de omgeving weet zich schijnbaar moeiteloos aan te passen.

Er is gisteren op de site van oog TV een mooi interview gepubliceerd :


In deze update wat extra aandacht voor de ecologie.

We zijn de 15 maart gepasseerd en dit is de theoretische startdatum van het broedseizoen.
Dagelijks controleren we de vijvers en de omgeving op de aanwezigheid van broedende vogels en nesten.
Ippel Dredging voert haar werkzaamheden uit volgens de Wet Natuurbescherming en bijbehorende gedragscode voor waterschappen.
Naast de algemene zorgplicht en het dagelijks controleren op aanwezige soorten nemen we ook specifieke maatregelen:

  • Machines starten en rustig laten draaien alvorens te starten zodat dieren kunnen vluchten;
  • Baggeren naar open eindes, waarbij voldoende ruimte is voor vissen/amfibieën om te vluchten;
  • De werkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd, vleermuizen worden hiermee niet verstoord;
  • De watertemperatuur mag niet onder de 0 graden zijn en niet hoger dan 25 graden;

Deze (en andere) maatregelen zijn omschreven in het Ecologisch Werkprotocol dat op de werklocatie aanwezig is en waarover de medewerkers instructie hebben ontvangen.

Op het eiland nabij de baggerwerkzaamheden zit een groepje ganzen, een van de ganzen heeft een nest met eieren.
Dit nest is tijdens de baggerwerkzaamheden gebouwd en moeder gans wordt niet verontrust of verstoord door de baggerwerkzaamheden.

Tot slot nog een mededeling van de Gemeente Groningen:
In de 3de vijver van het Noorderplantsoen wordt de beschoeiing vervangen. 
Start van de werkzaamheden gebeurd aansluitend aan het baggerwerk week 15 en duurt hoogstwaarschijnlijk tot week 25. Contact persoon namens de gemeente is dhr. Peter Nieuwenhuizen +31 644962214

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op:

Ippel Dredging B.V.
Bovenburen 4, 8723 ED Koudum

info@ippeldredging.nl

06-48088813

Hoofdvestiging

Bovenburen 4

8723 ED Koudum