Certificaat BRL 7500, Protocol 7511 in huis!

Baggerbedrijf Midden Nederland is door Kiwa gecertificeerd voor de BRL 7500, protocol 7511!


De  activiteiten die onder de BRL 7500 door Baggerbedrijf Midden Nederland kunnen worden uitgevoerd zijn

hieronder nader omschreven:

•  het beoordelen van kwaliteitsbewijsmiddelen van grond en baggerspecie die worden aangeboden;

•  acceptatie van baggerspecie op in beheer zijnde locaties danwel werken, hierbij kan de baggerspecie al dan niet in

eigendom zijn;

•  ontwateren en rijpen van de baggerspecie;

•  opstellen/beheren van dossiers met kwaliteits- en hoeveelheidgegevens van te verwerken grond en baggerspecie

(waaronder omschrijvingsformulieren en transportbonnen);

•  (laten) keuren van baggerspecie (zowel in situ als in depot zowel in een werk als daarbuiten);

•  milieukundig toezicht op het hergebruik van ontwaterde baggerspecie tot grond en het volgen van procedures;

•  in eigendom nemen van baggerspecie;

•  uitvoeren van het civieltechnische deel van het werk (feitelijke toepassing van de grond);

•  het transport van grond;  


Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op:

Ippel Dredging B.V.
Bovenburen 4, 8723 ED Koudum

info@ippeldredging.nl

06-48088813

Hoofdvestiging

Bovenburen 4

8723 ED Koudum